68285.jpg

SFV:s understödsförening fick nytt namn, ny ordförande och nya stadgar

Antikvitetshandlare Bernt Morelius valdes till ny styrelseordförande för Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf.

Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf höll årsmöte 18.3 kl. 15 på SFV:s kansli på Annegatan 12 i Helsingfors.

Styrelseledamöterna Bernt Morelius och Lars Nyström var i tur att avgå. Bernt Morelius omvaldes, medan Lars Nyström hade undanbett sig omval. Stefan Andersson valdes in som ny styrelseledamot. 

Årsmötet valde antikvitetshandlare Bernt Morelius till styrelseordförande. 

De nya stadgarna, som varit under arbete sedan 2017, godkändes. Den största förändringen är att föreningen byter namn till Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf (tidigare Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f.).

Övriga förändringar är att stadgetexten har omgrupperats och förtydligats, och att språket är modernare. I övrigt har inga större principiella förändringar skett - de nya stadgarna är i samman anda som tidigare stadgar.

Stadgeförslaget granskades och godkändes av Patent- och registerstyrelsen 27.12.2018, och godkändes även i första omgången på föreningens extra årsmöte 14.2.2019.

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för år 2019 till 15 euro.

Understödsföreningen stödde Svenska folkskolans vänner r.f. med 50 000 euro år 2018. Stödet öronmärktes för studiestipendier.

Läs de nya stadgarna här