68078.jpg

Kurshelhet: Word, Excel och Powerpoint

27 mars kl. 12.30-16.
SFV-kansliet i Åbo

Vill du lära dig mera om programmen Word, Excel och Powerpoint? Vad är dina behov och vad specifikt behöver du hjälp med? Finns det övriga IT-frågor du kämpar med?

SFV arrangerar en kurshelhet där vi främst jobbar med Word, Excel och Powerpoint, och du har möjlighet att påverka innehållet! Vi träffas första gången 27.3 kl. 12:30-16 och lägger därefter upp programmet tillsammans utifrån deltagarnas behov. 

Kursen leds av Pasi Holmberg från FSU.

Plats: SFV-kansliet i Åbo, Tavastgatan 30 D 33-34

Målgrupp: förenings- och organisationsanställda.

Kursen arrangeras av SFV.

Anmäl dig senast 25.3 här.