66593.jpg

Sök SFV:s vistelsestipendier

Hela december kan du söka SFV:s vistelsestipender: Beijarholmen, Lillholmen och Biskops Arnö.

SFV ger varje år möjlighet till en två månader lång sommarvistelse på Beijarholmen i Barösund, Ingå, för undervisande personal inom utbildning och småbarnspedagogik.

För kulturarbetare och bibliotekarier ger SFV möjlighet till en två månader lång sommarvistelse på Lillholmen i Västanfjärd, Kimito.

SFV:s vistelsestipendium för författare gäller en tre veckor lång vistelse på Biskops Arnö, vid Mälaren i Bålsta, cirka 60 kilometer nordväst om Stockholm.

Bekanta dig med vistelseorterna, läs utförliga kriterier och ansök på SFV:s stipendiesida.