65959.jpg

Ann-Charlotte Palmgren vann Solveig von Schoultz-tävlingen

Tre pris och två hedersomnämnanden delades ut under prisutdelningen 3.9 i SFV-huset G18 i Helsingfors.

Från vänster: Ann-Charlotte Palmgren, Isabella Grüssner-Sarling, Johanna Evenson, Eva Spikbacka och Louise Agnesdotter. 

Första pris, 5000 euro, tilldelades Ann-Charlotte Palmgren, Åbo, för en stramt hållen diktsvit som på ett finurligt och säreget vis kombinerar tankar om inre och yttre landskap till en mångbottnad gestaltning som utmynnar i en stark kroppslig upplevelse av platsen.

Andra pris, 3 000 euro, gick till Isabella Grüssner-Sarling, Pålsböle, för en laddad diktsvit där diktjaget skapas genom form, färg och material kryddad med en språkdräkt där fraserna bränner till i sin lyster och angelägenhet. Kroppen krackelerar och gör samtidigt krumsprång mitt i livet. 

Tredje pris, 2000 euro, gick till Johanna Evenson, Hammarland, för diktsviten Ålandet, där prunkande naturlyrik byggs på personifikationer som piggt poserar, uppfriskande och uppfordrande fananammafräckt, i förbifarten, i ett glättigt explosivt utförande.

Ett hedersomnämnande fick Louise Agnesdotter, Helsingfors, för en lyrisk betraktelse som flätar samman dagarnas och livets obönhörliga gång till en vacker och trots allt hållbar väv.

Det andra hedersomnämnandet gick till Eva Spikbacka, Hägersten för diktsviten Fragment ur Änglar och malar –den förlorade poesin som uppsöker en skir och spröd växtvärk fångad i distinkta bilder samt smärtpunkterna i att ömsa relation, allt fastnaglat i en platsbundenhet.

I juryn satt författaren Mia Franck (ordförande), författaren Peter Sandström, samt litteraturvetaren Maria Österlund.

Sammanlagt 96 bidrag skickades in till SFV:s femtonde Solveig von Schoultz-tävling, som i år gällde dikter.

Se tidigare pristagare i Solveig von Schoultz-tävlingen här.

 

Syftet med SFV:s litterära tävlingar är att främja intresset för att skriva skönlitteratur. Det finns två tävlingar: Arvid Mörne-tävlingen (för under 30-åringar) som instiftades 1986, och Solveig von Schoultz-tävlingen (för de som fyllt 30) som instiftades 2004.

Vartannat år gäller tävlingarna dikter, vartannat år noveller. Båda tävlingarna har samma prissummor. Förstapristagarna erbjuds även en kortkurs i skrivande på Nordens folkhögskola på Biskops Arnö i Sverige, och därutöver får alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar delta i ett skrivarseminarium.