65954.jpg

Vi fick 350 ansökningar

Du som ansökt om bidrag av oss i september får besked per e-post i slutet av november.

Beredningen av ansökningarna tar nu vid och pågår under oktober och november. I november samlas styrelsen och tar det slutliga beslutet om varje enskild ansökan. Därefter får samtliga sökande besked per e-post. De beviljade bidragen utbetalas 31.1.2019.

I september kunde organisationer (registrerade föreningar eller bolag med allmännyttigt ändamål) ansöka om allmänt bidrag av oss. De projekt som beviljats bidrag skall genomföras år 2019. 

Under ansökningsperioden i september fick vi in drygt 15 procent fler ansökningar jämfört med septemberomgångarna 2016-2017. 

Mer information ger koordinator Viveka Åberg, stipendier@sfv.fi, tfn 040-533 17 10.