Laura Londén får Fredrika Runeberg-stipendiet 2017

Hon tilldelas stipendiet för sitt målinriktade arbete för humanitära lösningar och mänskliga rättigheter.

Laura Londén, biträdande generalsekreterare i FN och vice generaldirektör med ansvar för FN:s befolkningsfond UNFPA, tilldelas Fredrika Runeberg-stipendiet år 2017 på 10000 euro för sitt målinriktade arbete för humanitära lösningar och mänskliga rättigheter.

Laura Londén

Foto: Davide Bellucca

Ett helhjärtat engagemang för människor på flykt och en vilja att påverka världen till det bättre har präglat hela hennes yrkesgärning. I sin nuvarande roll arbetar hon bland annat för att stärka flickors och unga kvinnors ställning och sexualhälsa världen över med fullständig jämlikhet som det klart uttalade målet. I en tid då människovärdet utmanas av såväl politiska strömningar som krig och humanitära kriser verkar hon för fred, förståelse och hållbarhet, och utövar på sin post en global påverkan. 

Prissumman på 10000 euro donerar Londén till  Monika-Naiset liitto ry

- Jag vill ge pengarna till en organisation som hjälper kvinnor och barn med invandrarbakgrund som upplevt våld eller hot om våld. 10000 euro är en ganska stor summa för en organisation av den här storleken, säger Londén.

Laura Londén är född 1961 och magister i statskunskap från Åbo Akademi. Sin avhandling skrev hon om flyktingar och asylrätt i Finland. Efter att ha inlett sin bana som flyktingsekreterare i Malax har hon i snart 30 år arbetat med flyktingfrågor, fredsbevarande och förvaltning för organisationer inom ramen för Förenta Nationerna. Londén har arbetat vid flera FN-organisationers huvudkvarter samt på fältkontor bland annat i New York, Sierra Leone, Israel, Östra Timor, Bosnien-Hercegovina, Schweiz, Österrike och Kroatien. År 2015 blev hon direktör för personalavdelningen i UNRWA med ansvar för den palestinska flyktingorganisationen, en organisation med 32 000 medarbetare, och från december 2015 biträdande generalsekreterare i FN och vice generaldirektör med ansvar för FN:s befolkningsfond UNFPA. 

----------
Fredrika Runeberg-stipendiet
Fredrika Runebergs stipendiefond inom ramen för Svenska kulturfonden grundades 1986 på initiativ av fil.dr Karin Allardt-Ekelund, som var den främsta kännaren av Fredrika Runebergs livsverk. Fondens syfte är att ”hugfästa minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne”. Fredrika Runeberg-stipendiet utdelas årligen på Fredrikas födelsedag den 2 september till förtjänta personer som arbetar i hennes anda. Stipendiesumman år 2017 är tiotusen euro. 
Fredrika Runeberg-stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté som består av representanter för Finlands svenska Marthaförbund, Svenska kulturfonden, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska folkskolans vänner

Samtiden kände Fredrika Runeberg (1807–1879) främst som nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hustru, och som gästfri värdinna. Hon drev ett stort hushåll med tjänstefolk, och födde åtta barn. Fredrika Runeberg hörde emellertid även till de mest bildade kvinnorna på sin tid; hon var författarinna, och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. I sina skrifter tog hon aktivt ställning för den ogifta kvinnans myndighetsrätt och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete.

Tidigare stipendiater:
2016    Heidi Lunabba, bildkonstnär
2015    Jeanette Björkqvist, journalist
2014    Gunvor Brettschneider, sjuksköterska, socialsköterska, mag. i samhällsvetenskaper 
2013    Anne Salovaara-Kero, pol.mag
2012    Hilkka Olkinuora, präst, journalist
2011    Astrid Thors, jur.kand, riksdagsledamot
2010    Gun Oker-Blom, fil.mag, MA
2009    Christina Lång, pol.mag
2008    Elly Sigfrids, sacr.min.kand, hedersdoktor
2007    Maria Sundblom, fil.mag, teol.kand.
2006    Eva Biaudet, riksdagsledamot
2005    Marianne Käcko, barnträdgårdslärare
2004    Mirjam Kalland, docent, ped.dr
2003    Elsa Westerholm, författare
2002    Astrid Segersven, familjerådgivare
2001    Märta Tikkanen, författare
2000    Kristina och Fjalar Holmqvist
1999    Nytte Ekman, sjuksköterska, ordf. för NADA Hope rf
1998    Birgitta Boucht, författare
1997    Marianne Ivars, frilansjournalist
1996    Elisabeth Rehn, människorättsrapportör
1995    Merete Mazzarella, fil.dr
1994    Ebba Jacobsson, socionom
1993    Ann-Mari Häggman, fil.dr
1992    Yvonne Hoffman, författare
1991    Birgitta Vikström, lärare
1990    Paula Wilson, pol.mag
1989    Ann-Charlotte Elo
1988    Siv Their, fil.mag
1987    Gisela Gästrin, med.lic