SFV instiftar ett vistelsestipendium för författare på Biskops Arnö

Svenska folkskolans vänner instiftar ett nytt vistelsestipendium för författare. Stipendiet kan sökas, liksom SFV:s två övriga vistelsestipendier, under den öppna nomineringsperioden i december.

Vistelsen på tre veckor förläggs på Biskops Arnö, vid Mälaren i Bålsta, cirka 60 kilometer nordväst om Stockholm. SFV bekostar uppehället samt tur- och returresan.
– Biskops Arnö upprätthåller en lång litterär tradition och är känd som en mötesplats för författare och kulturförmedlare från hela Norden, berättar SFV:s vice ordförande Stig-Björn Nyberg, som var med om att fatta beslutet i slutet av augusti.

Kriterierna för att ansöka om stipendiet är att den sökande är finländsk medborgare, skriver skönlitteratur på svenska och har gett ut en till tre böcker. Till ansökan skall bifogas en synopsis med arbetsplan och närmare uppgifter om skrivarprojektet och vilken genre det hör till. Stipendiaten har även möjlighet att under vistelseperioden fritt ta del av kursutbudet och aktiviteterna som ordnas på Biskops Arnö. Närmare kriterier och uppgifter om vistelsen publiceras årligen på SFV:s webbplats under Vistelsestipendier.
SFV:s styrelse fattar det slutliga beslutet om mottagare, och vistelsestipendiet delas ut under SFV:s prisutdelningsfest i mars. 
 

Kortkurs för vinnarna i SFV:s litteraturtävlingar
De som vunnit första pris i SFV:s litterära tävlingar, Arvid Mörne-tävlingen och Solveig von Schoultz-tävlingen, erbjuds från och med år 2018 en kortkurs i skrivande på Nordens folkhögskola på Biskops Arnö. Kortkurserna äger rum på sommaren och pågår cirka fem dagar. Prismottagarna får själva bestämma vilken kurs de deltar i.