Anna Haavisto fick högsta poäng i A-svenska

Sedan 2012 har SFV delat ut tio stipendier på 500 euro för goda prestationer i A- och B-svenska i studentexamen. Stipendierna delas i ut i samband med studentdimissionerna i finskspråkiga skolor.

Anna Haavisto kammade i år hem 288 p i A-svenskan, det högsta vitsordet i hela landet.

Anna Haavisto

– Det var en överraskning att få stipendiet, berättar Anna. Pengarna har jag satt på sparkontot och de kommer att användas för framtida studier. Jag siktar på att studera medicin.


SFV-stipendierna 2017 för goda prestationer i svenska tillföll:

A-svenska

Anna Haavisto, 288 p
Ressun lukio, Helsingfors

Venla Varkila, 281 p
Parolan lukio, Parola

Markus Hakala, 280 p
Etelä-Tapiolan lukio, Esbo

Janina Pykäri, 279 p
Lumon lukio, Vanda

Elin Laggnäs, 278 p
Kokkolan aikuislukio, Kokkola

 

B-svenska

Sanna Ahonen, 292 p
Helsingin kuvataidelukio, Helsingfors

Otso Nieminen, 290 p
Lohjan Yhteislyseon lukio, Lojo

Venla Valtanen, 289 p
Rauman Lyseon lukio, Rauma

Noora Toivonen, 288 p
Tampereen klassillinen lukio, Tammerfors

Karoliina Rytkönen, 287 p
Puolalanmäen lukio, Åbo