Ny SFV-tjänst: Minnesrunor.fi

26.08.2016 kl. 15:10
Minnesrunor.fi är SFV:s nya webbplats för finlandssvenska minnesskrifter över hädangångna finlandssvenskar, och personer nära knutna till finlandssvenskheten.

Minnesrunor.fi är SFV:s nya webbplats för finlandssvenska minnesskrifter över hädangångna finlandssvenskar, och personer nära knutna till finlandssvenskheten.

Grunden utgör de minnesrunor som sedan år 1886 traditionellt publicerats i Svenska folkskolans vänners årsbok SFV-kalendern. Tillsvidare är minnesrunorna från år 2010 och framåt kompletta, medan äldre runor är sökbara, med möjlighet att gratis beställa avskrifter från SFV.

SFV hoppas på att personer som skriver minnesskrifter i framtiden även skickar in dem till minnesrunor.fi. Det går enkelt via ett webbformulär på sajten. 

- Det finns många skäl att publicera alla finlandssvenska nekrologer även på minnesrunor.fi, och inte bara i tidningarna, berättar SFV:s redaktör Rabbe Sandelin.

- Webbplatsen kan publicera längre texter än dagstidningarna, och minnesrunorna blir dessutom mer bestående, eftersom det kan vara svårt att komma åt dagstidningarnas material i efterhand. 

Andra fördelar som Sandelin nämner är, att forskare direkt kan få ta del av viktigt biografiskt material. Och förstås att ett urval av minnesrunorna även framöver publiceras i SFV:s årsbok SFV-Kalendern.

Det finns inga begränsningar på vilken sorts minnesruna som kan publiceras på minnesrunor.fi. Föremålet för runan behöver alltså inte vara en känd eller berömd person.

- För publicering i tryckt form i SFV:s årsbok finns ändå vissa kriterier bland annat av utrymmesskäl. Då gäller till exempel att personen gjort något utöver en normal arbetskarriär, som betydande eller banbrytande arbetsinsatser, viktiga samhällsinsatser eller kulturgärningar, eller innehaft synliga förtroendeposter.

www.minnesrunor.fi