SFV-kalendern 2016

15.06.2016 kl. 14:53
SFV:s årsbok, SFV-kalendern, har utkommit i 130 år i obruten serie.

Förutom ekonomisk översikt och verksamhetsberättelse, innehåller SFV-kalendern enligt tradition också minnesrunor över bemärkta finlandssvenskar som gått bort under året och artiklar av allmänt intresse. I årets kalender kan du bland annat läsa om Shakespeare 400 år, Arvid Mörne, den viktorianska barnboken och spännande äventyr med Ida Ramstedt och Erik Aminoff.

Om du är medlem postas SFV-kalendern automatiskt till dig. Du kan även beställa den från SFV:s kansli, tfn 09 6844 570, sfv@sfv.fi