Beviljade bidrag 2016 (februariansökan)

26.04.2016 kl. 14:00
Svenska folkskolans vänner delar år 2016 ut 708 674 euro i allmänna bidrag för ansökningar inom februariansökningsperioden. Av 1131 ansökningar beviljades 374 ändamål.

Beviljade allmänna och övriga bidrag 2016 (februariansökan)


Allmänna bidrag 2016 (ansökningstid 1 - 29.2.2016)

Tyngdpunktsområden
Svenskspråkig utbildning: 114 620 euro
Finlandssvensk identitet: 84 340 euro
Samarbete över språkgränser: 89 910 euro
100-årsjubilléet av Finlands självständighet 2017: 21 000 euro

Andra ändamål
Evenemang (kultur eller bildning): 50 506 euro 
Fortbildning: 52 248 euro
Litteraturanskaffning: 28 650 euro
Bokprojekt: 20 000 euro
Verksamhetsbidrag: 170 600 euro
Annat ändamål: 76 800 euro


Allmäna bidrag: fördelning (februariansökan)


Allmänna bidrag: bidragsmottagare

DAGHEM, FÖRSKOLA, EFTIS    
Ändamål Sökande Kommun Beviljat
Svenskspråkig utbildning Haga Privata Svenska Barnträdgård garantiförening r.f. Helsingfors 700
Svenskspråkig utbildning Kristinestad stad Förskola daghem Kristinestad 500
Svenskspråkig utbildning Kronoby kommun Sjöglimtens daghem daggkåpans förskola Kronoby 500
Svenskspråkig utbildning Malax Kommun Bergö Daghem och Bergö Förskola Malax 370
Svenskspråkig utbildning Tesjoen Tähdet r.y. Tessjö Stjärnor r.f. Lovisa 1 000
Finlandssvensk identitet Föräldraföreningen vid Fågelsångens daghem Esbo 900
Finlandssvensk identitet Stödföreningen vid Rasebo daghem rf. Raseborg 440
Samarbete över språkgränser Hem och Skola vid Daghemmet Sesam rf. Helsingfors 1 000
Samarbete över språkgränser Kyrkslätts kommun Gesterbyn koulu esikoulu kielikylpy Kyrkslätt 1 000
Samarbete över språkgränser Närpes stad Barnomsorgen Närpes 1 000
Samarbete över språkgränser Stödföreningen vid Rasebo daghem rf. Raseborg 200
Samarbete över språkgränser Stödföreningen vid Rasebo daghem rf. Raseborg 200
Fortbildning Aldén Maria Malax 200
Fortbildning Barnavårdsföreningen i Finland r.f. Helsingfors 1 600
Fortbildning Cederström Tiina Kronoby 200
Fortbildning Svenfors-Store Christel Kronoby 200
Fortbildning Törnblom Marika Helsingfors 400
Litteraturanskaffning Björkebo daghems föräldraförening r.f. Raseborg 500
Litteraturanskaffning Föräldraföreningen för Sundom daghem rf Vasa 300
Litteraturanskaffning Föräldraföreningen Tulavippan r.f Korsnäs 300
Litteraturanskaffning Föräldraföreningen vid Boställs daghem och förskola Esbo 300
Litteraturanskaffning Föräldraföreningen vid daghemmet Staffan rf Daghemmet Helsingfors 300
Litteraturanskaffning Föräldraföreningen vid Distby daghem r.f. Esbo 300
Litteraturanskaffning Föräldraföreningen vid Ivisnäs Daghem r.f. Esbo 300
Litteraturanskaffning Föräldraföreningen vid Kongsbergs daghem Esbo 300
Litteraturanskaffning Föräldraföreningen vid Trollebo daghem i Vanda rf Vanda 300
Litteraturanskaffning Föräldräföreningen vid Daghemmet Axel rf Helsingfors 300
Litteraturanskaffning Hankmo Hem & Skola rf Korsholm 300
Litteraturanskaffning Helsingfors stad Språkbadsdaghemmet Elias Helsingfors 300
Litteraturanskaffning Helsingfors stad Fenix Helsingfors 300
Litteraturanskaffning Henriksson Mia Borgå 300
Litteraturanskaffning Korsholms kommun Böle daghem Korsholm 500
Litteraturanskaffning Korsnäs kommun Kottebo daghem Korsnäs 300
Litteraturanskaffning Korsnäs Kommun Molpe daghem Tulavippan Korsnäs 300
Litteraturanskaffning Kronoby kommun Lilla My daghem Kronoby 300
Litteraturanskaffning Kronoby kommun Slottebo förskola/daghem Kronoby 300
Litteraturanskaffning Malax kommun Solhagens daghem Malax 300
Litteraturanskaffning Närpes stad Näsby daghem Närpes 300
Litteraturanskaffning Närpes Stad Finby Daghem Närpes 300
Litteraturanskaffning Närpes Stad Finby Daghem Närpes 150
Litteraturanskaffning Närpes stad Pörtom daghem Närpes 300
Litteraturanskaffning Närpes stad Yttermark daghem Närpes 300
Litteraturanskaffning Pedersöre kommun Museigrändens förskola Pedersöre 300
Litteraturanskaffning Pedersöre kommun Daghemmet Diamanten Pedersöre 300
Litteraturanskaffning Porvoon kielikylpy ry Borgå 300
Litteraturanskaffning Söderström Heidi Pedersöre 300
Litteraturanskaffning Understödsföreningen för Daghemmet Ankdammen rf Helsingfors 500
Litteraturanskaffning Understödsföreningen för ett svenskspråkigt privat daghem i Åbo r.f. Åbo 300
Litteraturanskaffning Vanda stad Håkansböle daghem Vanda 300
Litteraturanskaffning Vasa stad Inkeriparkens Daghem Blåsipporna Vasa 300
Litteraturanskaffning Vasa stad Hamnparkens daghem Pingvinerna Språkbad Vasa 300
Litteraturanskaffning Vasa stad Gustavsborgs daghem Vasa 300
Litteraturanskaffning Vasa Stad Hamnparkens daghem/ Delfinerna Vasa 300
Litteraturanskaffning Åbo stad Cygnaeus förskola Åbo 300
Evenemang (bildning eller kultur) Föräldraföreningen för fritidsklubben i Vasa centrumområde r.f Vasa 400
Evenemang (bildning eller kultur) Föräldraföreningen Portängen rf Esbo 400
Evenemang (bildning eller kultur) Föräldraföreningen vid daghemmet Lasse-Maja rf Helsingfors 400
Evenemang (bildning eller kultur) Föräldraföreningen vid daghemmet Tärnan r.f. Helsingfors 400
Evenemang (bildning eller kultur) Föräldraföreningen vid dh Strandboden STRAFF rf Helsingfors 400
Evenemang (bildning eller kultur) Föräldraföreningen vid Hommas daghem rf Kyrkslätt 400
Evenemang (bildning eller kultur) Föräldraföreningen vid Karamalmens daghem och förskola rf Esbo 400
Evenemang (bildning eller kultur) Föräldraföreningen vid Knattebo daghem r.f Malax 400
Evenemang (bildning eller kultur) Helsingfors stad Daghemmet Ågeli Helsingfors 500
Evenemang (bildning eller kultur) Helsingfors stad Fenix Helsingfors 400
Evenemang (bildning eller kultur) Kungsgårds daghems föräldraförening rf Esbo 400
Evenemang (bildning eller kultur) Lovisa stad Forsby förskola Lovisa 400
Evenemang (bildning eller kultur) Sedmigradskys Småbarnsskola och Marias Asyl sr Helsingfors 400
Evenemang (bildning eller kultur) Sibbo Kommun Skogsbackens Språkbadsdaghem Sibbo 400
Evenemang (bildning eller kultur) Stödföreningen för Dragsvik Daghem r.f Raseborg 400
Evenemang (bildning eller kultur) Tallbo daghem föräldraförening ry Helsingfors 400
Språkbad på svenska Arla vanhempainyhdistys ry Helsingfors 500
Språkbad på svenska Espoon Kielikylpy - Esbo Språkbad r.y. Esbo 500
Språkbad på svenska Helsingfors stad Myllytonttu språkbad Helsingfors 500
Språkbad på svenska Huvikummun päiväkoti Språkbadsgruppen Långstrumporna Vasa 400
Språkbad på svenska Karleby stad Hakalax daghem / Hållhagens förskola Karleby 500
Språkbad på svenska Kauniaisten kielikylpy-yhdistys r.y. - Grankulla språkbad r.f. Grankulla 500
Språkbad på svenska Vaasan kielikylpy-yhdistys ry Vasa 500
Språkbad på svenska Vasa stad Inkeriparkens daghem Vasa 400
Verksamhetsbidrag (språkö) GB-Föräldraförening Tusby 500
Verksamhetsbidrag (språkö) Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f. Kotka 9 000
Verksamhetsbidrag (språkö) Mörskom kommun Daghem Helmitarha Mörskom 500
81 st     42 260
       
SKOLOR      
Ändamål Sökande Kommun Beviljat
Svenskspråkig utbildning Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Jakobstad 1 650
Svenskspråkig utbildning Esbo stad Mattlidens skola Bildkonstgrupp Esbo 1 050
Svenskspråkig utbildning Finne Yrsa Mariehamn 1 000
Svenskspråkig utbildning Folkhälsan Utbildning Ab Helsingfors 60 000
Svenskspråkig utbildning Föreningen Hem och Skola vid Kristinetads Högstadieskola r.f. Kristinestad 900
Svenskspråkig utbildning Huldén Barbara Helsingfors 3 000
Svenskspråkig utbildning Pedersöre kommun Bäckby skola Pedersöre 950
Svenskspråkig utbildning Raseborgs stad Ekenäs gymnasium Raseborg 1 000
Svenskspråkig utbildning Suomen ruotsinopettajat ry - Svensklärarna i Finland rf Helsingfors 10 000
Svenskspråkig utbildning Svensk Ungdom Svenska folkpartiets ungdomsorganisation rf Helsingfors 5 000
Svenskspråkig utbildning Tekniska Föreningen i Finland r.f. Helsingfors 2 000
Svenskspråkig utbildning Vasa stad Vasa gymnsium Vasa 1 500
Svenskspråkig utbildning Åbo Akademi Vasa 5 000
Svenskspråkig utbildning Åbo akademi Vasa 3 000
Svenskspråkig utbildning Åbo Akademi Åbo 8 000
100-årsjubiléet av Finlands självständighet Helsingfors arbis Helsingfors 2 000
100-årsjubiléet av Finlands självständighet Malax kommun Bildningsväsendet Malax 2 000
100-årsjubiléet av Finlands självständighet Musikinstitutet Kungsvägen/Esbobygdens ungdomsförbund r.f Esbo 4 000
100-årsjubiléet av Finlands självständighet Nykarleby stad Topeliusgymnasiet Nykarleby 2 000
Finlandssvensk identitet Svenska Studenters Agro-Forst Förening rf Helsingfors 3 000
Samarbete över språkgränser Brasken Kasper Raseborg 400
Samarbete över språkgränser Esbo stad Kuninkaantien lukio Esbo 2 000
Samarbete över språkgränser Förbundet Hem och skola i Finland rf Helsingfors 4 000
Samarbete över språkgränser Föreningen Norden på Åland r.f. Mariehamn 2 000
Samarbete över språkgränser Hanaholmen- kulturcentrum för Sverige och Finland Helsingfors 20 000
Samarbete över språkgränser Heinäveden kunta Heinäveden lukio Heinävesi 2 100
Samarbete över språkgränser Helsingfors stads svenska arbetarinstitut Helsingfors 2 000
Samarbete över språkgränser Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy Helsingfors 2 000
Samarbete över språkgränser Houtskärs Hem och skola rf Pargas 1 000
Samarbete över språkgränser Hyvinkään kaupunki Hyvinkään yhteiskoulun lukio Hyvinge 1 800
Samarbete över språkgränser Jakobstads svenska arbetarinstitut Jakobstad 2 000
Samarbete över språkgränser Järvenpää Maria Högfors 860
Samarbete över språkgränser Korsholms kommun Norra Korsholms skola Korsholm 3 500
Samarbete över språkgränser Kristinestads stad Kristinestads högstadieskola Kristinestad 1 500
Samarbete över språkgränser Kronoby kommun Kronoby gymnasium Kronoby 2 000
Samarbete över språkgränser Kyrkslätt kommun Kyrkslätts gymnasium Kyrkslätt 2 000
Samarbete över språkgränser Kyrkslätts kommun Winellska skolan Kyrkslätt 1 000
Samarbete över språkgränser Leppävirran kunta Leppävirran lukio Leppävirta 2 000
Samarbete över språkgränser Liedon kunta Liedon keskuskoulu Lundo 450
Samarbete över språkgränser Mariehamns stad Strandnäs skola Bildningsbyrån Mariehamn 2 000
Samarbete över språkgränser Närpes Gymnasium Närpes 3 000
Samarbete över språkgränser Satakunta yrkeshögskola Björneborg 1 800
Samarbete över språkgränser Tampereen kaupunki Sammon koulu Tammerfors 1 800
Samarbete över språkgränser Tapiolan Kilta rf Esbo 1 000
Samarbete över språkgränser Tavastsvenska föräldraföreningen rf. Tavastehus 400
Samarbete över språkgränser Åbo stad Turun ammatti-instituutti/Åbo yrkesinstitut Åbo 1 900
Fortbildning Aalto Minna Åbo 300
Fortbildning Aarbakke Kirsi Maija Helsingfors 500
Fortbildning Ahlberg Maria Borgå 200
Fortbildning Backlund Christian Pedersöre 100
Fortbildning Backlund Marianne Malax 500
Fortbildning Backman-Lundström Camilla Raseborg 500
Fortbildning Berglund Anna-Lena Vasa 500
Fortbildning Björk-Biskop Yvonne Karleby 200
Fortbildning Björklund Johanna Esbo 400
Fortbildning Björklund Tommy Guy-Erik Pedersöre 300
Fortbildning Blomqvist Maria Raseborg 500
Fortbildning Borgå stad Lyceiparkens skola Borgå 2 000
Fortbildning Borgå stad Specialundervisningen inom grundskolan Borgå 3 200
Fortbildning Boström Monica Raseborg 200
Fortbildning Brunberg Ulrica Sibbo 500
Fortbildning Bäck Maria Helsingfors 500
Fortbildning Bäck Susanna Vörå 200
Fortbildning Dahlen Tina Mariehamn 150
Fortbildning Eklund Carina Pedersöre 300
Fortbildning Eklund Mathias Vasa 400
Fortbildning Ekman-Ekebom Maria Kyrkslätt 500
Fortbildning Eriksson Anna-Lena Mariehamn 150
Fortbildning Eriksson Monica Elise Raseborg 500
Fortbildning Furu Marica Helena Esbo 400
Fortbildning Furu Mathias Grankulla 400
Fortbildning Granlund Pernilla Borgå 400
Fortbildning Grannas Lisa Pedersöre 20
Fortbildning Grannas Lisa Pedersöre 12
Fortbildning Grannas Lisa Pedersöre 15
Fortbildning Granö Katri Annukka Åbo 400
Fortbildning Grönroos Heidi Raseborg 200
Fortbildning Haaparinne Carola Helsingfors 500
Fortbildning Halkivaha Inka Åbo 300
Fortbildning Hemberg Jessica Vasa 200
Fortbildning Häggblom Annika Larsmo 500
Fortbildning Häggman Siv Pedersöre 100
Fortbildning Jaakola Petra Esbo 200
Fortbildning Jansson Annette Helsingfors 300
Fortbildning Johansson Kim Vilhelm Åbo 300
Fortbildning Kairisalo Katja Helsingfors 200
Fortbildning Karleby stad Villa skola Karleby 1 500
Fortbildning Knuts Britt-Mari Pedersöre 100
Fortbildning Koivisto Helena Elisabeth Seinäjoki (Östermyra **) 300
Fortbildning Koskinen Anton Helsingfors 500
Fortbildning Kronman Peter Helsingfors 500
Fortbildning Lind-Eklund Pia Vasa 400
Fortbildning Lindgrén Annika Vasa 200
Fortbildning Lindgrén Annika Vasa 156
Fortbildning Lindh Johanna Lovisa 500
Fortbildning Lindström Benita Mirjam Raseborg 250
Fortbildning Lindström Jenni Lappträsk 200
Fortbildning Lundberg Gabriella Mariehamn 300
Fortbildning Löfqvist-Håkans Maria Vasa 400
Fortbildning Malax kommun Högstadiet i Petalax Malax 200
Fortbildning Mattbäck Monica Vasa 500
Fortbildning Nordberg Anna-Karin Mariehamn 150
Fortbildning Nyberg Maria Pedersöre 300
Fortbildning Nylund Pernilla Vasa 400
Fortbildning Nylund-Blomqvist Tove Ulrika Pargas 200
Fortbildning Nyström Elinor Mariehamn 200
Fortbildning Pihlström Maj-Britt Raseborg 500
Fortbildning Pitkänen Ann-Sofi Sibbo 500
Fortbildning Romar Jan-Erik Romar Vasa 360
Fortbildning Salonen Thea Raseborg 200
Fortbildning Samuelsson Mervi Esbo 200
Fortbildning Sibbo kommun Söderkulla skola Sibbo 4 000
Fortbildning Sidbäck Pia Eckerö 200
Fortbildning Sjöblom Charlotte Raseborg 500
Fortbildning Skog Johanna Pedersöre 300
Fortbildning Skogvik Anna Kronoby 200
Fortbildning Slussnäs Johanna Larsmo 500
Fortbildning Solvin Lena Korsholm 200
Fortbildning Starck Camilla Lovisa 300
Fortbildning Stenbäck-Westerholm Isa Raseborg 500
Fortbildning Strandberg Maria Raseborg 200
Fortbildning Ståhl Anette Raseborg 300
Fortbildning Sundqvist Christel Vasa 485
Fortbildning Svahn-Niemi Annika Hillevi Korsholm 200
Fortbildning Svenskfinlands specialpedagogiska förening rf Helsingfors 2 400
Fortbildning Taddele Majvor Helsingfors 300
Fortbildning Teirfolk Karolina Malax 200
Fortbildning Westermarck Susanna Esbo 200
Fortbildning Wickström Pia-Maria Raseborg 400
Fortbildning Wikar Jenna Jakobstad 200
Fortbildning Wikström Teresa Esbo 400
Fortbildning Österbottens svenska språklärarförening r.f. (Össf) Vasa 500
Auskultering Hägglund Sofia Ulrika Maria Helsingfors 500
Auskultering Lindholm Jennifer Victoria Vasa 500
Auskultering Lönnfors Jonny Vasa 500
Auskultering Nymark Jimmy Nykarleby 500
Auskultering Nöjd Tillander Nenne Katriina Helsingfors 500
Auskultering Sandvik Josefin Marica Sofia Larsmo 500
Auskultering Storhannus Carina Närpes 500
Auskultering Tigerstedt Linda Helsingfors 500
Auskultering Valtonen Tony Esbo 500
Auskultering Åström Sara Helsingfors 500
Litteraturanskaffning Borgå stad Gammelbacka skola Borgå 300
Litteraturanskaffning Forsby Hem och Skola r.f Pedersöre 300
Litteraturanskaffning Furstenborg-Sandelin Nina Katarina Lojo 300
Litteraturanskaffning Föreningen Koskeby Hem och Skola r.f. Vörå 300
Litteraturanskaffning Föräldraföreningen vid Kaskö svenska skola r.f Kaskö 300
Litteraturanskaffning Föräldraföreningen vid Replot-Björkö skola Korsholm 300
Litteraturanskaffning Föräldraföreningen vid Vindängens skola rf. Esbo 300
Litteraturanskaffning Granhultsskolan Granhultsskolan Grankulla 300
Litteraturanskaffning Grankulla stad Språkbadet vid Mäntymäen koulu och Kasavuoren koulu Grankulla 300
Litteraturanskaffning Hangö stad Hangö Centralskola Hangö 300
Litteraturanskaffning Hangö stad Hangöby skola Hangö 300
Litteraturanskaffning Hangö stad Centrumskolan Hangö 500
Litteraturanskaffning Hem och Skola i Karuby Skola rf Kyrkslätt 300
Litteraturanskaffning Hem och skola i Staffansby rf Helsingfors 300
Litteraturanskaffning Hem och skola i Staffansby rf Helsingfors 300
Litteraturanskaffning Hem och Skola i Åbo rf Åbo 300
Litteraturanskaffning Hem och Skola vid Kungsvägen i Sibbo rf Sibbo 300
Litteraturanskaffning Hem och Skola vid Mårtensdals skola i Vanda r.f. Vanda 300
Litteraturanskaffning Hem och Skola Degeröskolan r.f. Helsingfors 300
Litteraturanskaffning Jakobstad Kyrkostrands-Jungmans skola Jakobstad 300
Litteraturanskaffning Kapellby Hem och skola r.f. Lappträsk 300
Litteraturanskaffning Korsholms kommun Tölby-Vikby skola Korsholm 300
Litteraturanskaffning Korsholms kommun Norra Korsholms skola Korsholm 300
Litteraturanskaffning Kristinestads stad Kristinestads skola Kristinestad 300
Litteraturanskaffning Kvarnen Samkommun / Nordiska konstskolan Karleby 500
Litteraturanskaffning Kyrkslätt kommun Kyrkslätts gymnasium Kyrkslätt 400
Litteraturanskaffning Lagstad Skolas Föräldraförening Esbo 500
Litteraturanskaffning Lappträsk kommun Kapellby skola Lappträsk 300
Litteraturanskaffning Lovisa stad Forsby skola Lovisa 300
Litteraturanskaffning Närpes stad Stenbackens skola Närpes 300
Litteraturanskaffning Pargas stad Mattelandet i Pargas Pargas 500
Litteraturanskaffning Pargas stad Skräbböle skola (+Våno skola) Pargas 300
Litteraturanskaffning Pedersöre kommun Bäckby skola Pedersöre 300
Litteraturanskaffning Pedersöre kommun Östensö skola Pedersöre 300
Litteraturanskaffning Petalax Hem och Skola förening rf Malax 300
Litteraturanskaffning Salenius Helena Helsingfors 400
Litteraturanskaffning Sockenbacka Hem och Skola r.f Helsingfors 300
Litteraturanskaffning Solbrinkens Hem och skola rf Lojo 300
Litteraturanskaffning Staden Jakobstad Vestersundsby skola Jakobstad 300
Litteraturanskaffning Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf Raseborg 300
Litteraturanskaffning Trädgårdsskolans Kamratförening rf Esbo 400
Litteraturanskaffning Övermalax Hem och Skola r.f. Malax 300
Evenemang (bildning eller kultur) Axxell Utbildning Ab Esbo 600
Evenemang (bildning eller kultur) Cwarn Consulting Ab Helsingfors 1 000
Evenemang (bildning eller kultur) Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf Helsingfors 906
Evenemang (bildning eller kultur) Föreningen Hem och Skola vid Boställsskolan Esbo 400
Evenemang (bildning eller kultur) Föreningen Hem och Skola vid Östersundom Folkskola rf Helsingfors 700
Evenemang (bildning eller kultur) Föreningen Kulturkarnevalen rf Helsingfors 3 000
Evenemang (bildning eller kultur) Grankulla stad Gymnasiet Grankulla samskola/Gymnasieringen GNet Grankulla 3 600
Evenemang (bildning eller kultur) Hem och Skola i Bobäck r.f Kyrkslätt 700
Evenemang (bildning eller kultur) Kristinestads stad Kristinestads skola Kristinestad 300
Evenemang (bildning eller kultur) Larsmo kommun Näs skola Larsmo 300
Evenemang (bildning eller kultur) Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Vanda 2 000
Evenemang (bildning eller kultur) Mattlidens föräldraförening r.f. Esbo 700
Evenemang (bildning eller kultur) Närpes stad Stenbackens skola Närpes 300
Evenemang (bildning eller kultur) Optima samkommun Optima Jakobstad 2 000
Evenemang (bildning eller kultur) Pedersöre kommun Edsevö skola Pedersöre 300
Evenemang (bildning eller kultur) Pedersöre kommun Östensö skola Pedersöre 300
Evenemang (bildning eller kultur) Smedsby Hem och Skola rf Esbo 700
Evenemang (bildning eller kultur) Teater Taimine -Taimine Oy Helsingfors 7 000
Evenemang (bildning eller kultur) Vanda stad Västersundoms skola Vanda 700
Evenemang (bildning eller kultur) Vasa stad svenskspråkig grundläggande utbildning Vasa 2 000
Språkbad på svenska Suomen Humanistinen ammattikorkeakkoulu Oy Helsingfors 1 500
Språkbad på svenska Svenska föreningen i Nurmijärvi r.f. Nurmijärvi 800
Verksamhetsbidrag (språkö) Hem och Skola i Klemetskog r.f Tusby 500
Verksamhetsbidrag (språkö) Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f. Kotka 10 000
Verksamhetsbidrag (språkö) Lahden kaupunki Svenska skolan i Lahtis Lahtis 5 000
Verksamhetsbidrag (språkö) Tavastsvenska föräldraföreningen rf. Tavastehus 10 000
Verksamhetsbidrag (språkö) Vänföreningen för Varkaus svenska lågstadium r.f. Varkaus 10 000
Verksamhetsbidrag för förbund Förbundet Hem och Skola i Finland r.f Helsingfors 3 000
Verksamhetsbidrag för förbund Svenska Studerandes Intresseförening r.f. Helsingfors 5 000
Annat ändamål Estlandsvännerna r.f. Helsingfors 500
Annat ändamål Saukko Jukka Seinäjoki (Östermyra **) 500
Annat ändamål Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet Hangö 15 000
216 st     328 114
       
BIBLIOTEK      
Ändamål Sökande Kommun Beviljat
100-årsjubiléet av Finlands självständighet Korsnäs kommun Korsnäs kommunbibliotek Korsnäs 3 000
Fortbildning Byskata-Ahlskog Mikaela Kronoby 500
Fortbildning Zilliacus Karolina Pargas 500
Evenemang (bildning eller kultur) Pargas stad Pargas stadsbibliotek Pargas 1 000
Evenemang (bildning eller kultur) Vasa stad Vasa stadsbibliotek Vasa 3 000
5 st     8 000
       
FINLANDSSVENSKA BILDNINGS- OCH KULTURSTRÄVANDEN  
Ändamål Sökande Kommun Beviljat
Svenskspråkig utbildning Borgåbygdens ungdomsförbund r.f. Borgå 2 000
Svenskspråkig utbildning Folkhälsans förbund rf Helsingfors 3 000
Svenskspråkig utbildning Hugo Bergroth-sällskapet rf Helsingfors 1 000
Svenskspråkig utbildning Labbet r.f Helsingfors 1 500
100-årsjubiléet av Finlands självständighet Bildningsalliansen rf Helsingfors 6 000
100-årsjubiléet av Finlands självständighet Kulturhuset Karelia i Ekenäs r.f. Raseborg 2 000
Finlandssvensk identitet Ekenäs Pensionärer rf Raseborg 1 000
Finlandssvensk identitet Fallåker UF r.f Esbo 5 000
Finlandssvensk identitet Finlands Svenska Scouter r.f. Helsingfors 3 500
Finlandssvensk identitet Finlands svenska sång- och musikförbund rf Vasa 5 000
Finlandssvensk identitet Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. Helsingfors 1 500
Finlandssvensk identitet Helsingfors sång- och musikförbund rf. Helsingfors 5 000
Finlandssvensk identitet Löfström Mats Mariehamn 2 000
Finlandssvensk identitet Stiftelsen för Migrationsinstitutet Kronoby 20 000
Finlandssvensk identitet Svenska Finlands folkting Helsingfors 10 000
Finlandssvensk identitet Svenska föreningen i Östermyra r.f Seinäjoki (Östermyra **) 20 000
Finlandssvensk identitet Sydkustens landskapsförbund r.f. Helsingfors 7 000
Samarbete över språkgränser Ad Astra i Helsingfors r.f. Helsingfors 4 000
Samarbete över språkgränser Folkets Bildningsförbund r.f. Åbo 3 000
Samarbete över språkgränser Ledarskapsakademin/Svenska Bildningsförbundet r.f. Helsingfors 4 000
Samarbete över språkgränser Natur och Miljö rf Helsingfors 5 000
Samarbete över språkgränser Pohjola-Norden rf Helsingfors 5 000
Samarbete över språkgränser Sångföreningen Stadikvartett r.f. Helsingfors 1 000
Fortbildning Appel Mervi Eckerö 500
Fortbildning Bamberg Kenneth Mariehamn 500
Fortbildning De Utvecklingsstördas Väl i Västnyland rf Raseborg 1 000
Fortbildning Fogelberg Nina Helsingfors 200
Fortbildning Franzén Johan Olav Åbo 500
Fortbildning Gran Nina Helsingfors 500
Fortbildning Mangs Alexandra Vasa 500
Fortbildning Nygård Erik Vörå 200
Fortbildning Sainio Jenni Kerttu Sofia Helsingfors 500
Fortbildning Sundberg Ari Korsholm 200
Fortbildning Svenska Textillärare i Finland rf Helsingfors 500
Litteraturanskaffning Nykarleby 4Hr.f Nykarleby 500
Litteraturanskaffning Nykarleby församling Nykarleby 400
Litteraturanskaffning Svenska S:t Mikaels församling Tallinn 2 500
Evenemang (bildning eller kultur) (Dramaklubben) MaDraK Esbo 2 000
Evenemang (bildning eller kultur) Diehl Catarina Esbo 800
Evenemang (bildning eller kultur) Finlansd Svenska Ungdomsförbund FSU rf Helsingfors 5 000
Evenemang (bildning eller kultur) Hangö Teaterträff r.f. Helsingfors 2 000
Evenemang (bildning eller kultur) Porkala Ungdomsförening r.f. Kyrkslätt 2 000
Evenemang (bildning eller kultur) Replot ungdomsförening r.f. Korsholm 200
Evenemang (bildning eller kultur) Understödsföreningen för barnkörsverksamhet i Pargas rf Pargas 500
Språkbad på svenska Svenska sällskapet i Jyväskylä rf Jyväskylä 1 000
Verksamhetsbidrag för förbund DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland Helsingfors 3 000
Verksamhetsbidrag för förbund Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Helsingfors 5 000
Verksamhetsbidrag för förbund Svenska kamratförbundet vid statsjärnvägarna r.f. Helsingfors 9 000
Verksamhetsbidrag för förbund Svenska lantbrukssällskapens förbund rf Helsingfors 3 000
Verksamhetsbidrag för förbund Svenska pensionärsförbundet Helsingfors 4 000
Verksamhetsbidrag för förbund Svenska studieförbundet rf Helsingfors 70 000
Bokprojekt Anna Lindholm Raseborg 2 000
Bokprojekt Degerby byaråd rf Degerbyn kyläyhdistys ry Ingå 1 000
Bokprojekt Finlands Svenska Skådespelarförbund r.f. Helsingfors 1 000
Bokprojekt Föreningen Brage i Helsingfors r.f. Helsingfors 2 000
Bokprojekt Klingenberg Hanna Christina Vasa 2 000
Bokprojekt Kråkö bygdeförening r.f. Borgå 1 000
Bokprojekt Moliis-Mellberg Martina Åbo 1 000
Bokprojekt Nordman Marianne Vasa 2 000
Bokprojekt Perera Ylva Åbo 2 000
Bokprojekt Schildts & Söderströms Ab Helsingfors 2 000
Bokprojekt Stiftelsen för Lovisa Sjöfartshistoria Lovisa 1 000
Bokprojekt Västnyländska kultursamfundet rf Raseborg 1 000
Bokprojekt Ödman Charlotta Vasa 2 000
Annat ändamål Concientia institutet handelsbolag Helsingfors 20 000
Annat ändamål Ehrstedt Ole Bernhard Raseborg 3 000
Annat ändamål Finlandssvenskt samarbetsforum rf Helsingfors 10 000
Annat ändamål Jari Niittuinperä Helsingfors 800
Annat ändamål Minnesvårdarna rf Helsingfors 1 000
Annat ändamål Norden News Media Helsingfors 2 000
Annat ändamål Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland Helsingfors 30 000
Annat ändamål Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet sr Helsingfors 10 000
72 st     330 300
       
TOTALT   708 674
374 st      

Övriga bidrag (beviljade 1.1.2016 - 26.4.2016) 

Mottagare Ändamål

Belopp euro

Svenska studiefonden rf studiestipender 100.000
Ekonomiska Informationsbyrån TAT digitala kurser om internationell affärsverksamhet för gymnasister 100.000
Finlands svenska Idrott rf verksamhetsbidrag 2016

50.000

Stödordning för läromedelsproduktion författarstipendier för läromedel 30.000
Webbhuset Ab verksamhet 2016 30.000
FSB - Finlands svenska Brand- och räddningsförbund rf IT-tjänster 8.500
Totalt  

318.500