Pia Österman ny styrelsemedlem

05.04.2016 kl. 13:26
Verksamhetsledare, FM Pia Österman valdes till ny styrelsemedlem på SFV:s årsmöte 30.3.

Pia Österman är verksamhetsledare vid Alumnföreningen vid Helsingfors Universitet och ersätter Veronica Fellman som avgick på egen begäran innan mandatperiodens slut.

Österman har verkat som verksamhetsledare vid Alumnföreningen sedan 2007 och har varit företagare sedan 2001. Hon avlade sin FM examen vid HU i huvudämnet historia 2001.

Förutom invalet av Pia Österman som ny styrelsemedlem, beslöt årsmötet höja medlemsavgiften till 15 EUR.

Under SFV:s konstituerande styrelsemöte återvaldes professor, dr Per-Edvin Persson till styrelsens ordförande och musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd till ny vice ordförande, efter Veronica Fellman som alltså avgick som styrelsemedlem.

 

Verksamhetsledare, FM Pia Österman är ny medlem i SFV:s styrelse.