SFV med på Bokmässan i Helsingfors 2016

16.03.2016 kl. 13:50
SFV lanserar åter två biografier på bokmässan i Helsingfors i oktober: över målaren, författaren och kulturhistorikern Helena Westermarck, och över kulturantropologen Hilma Granqvist.

Helena Westermarck

Arne Pedersens biografi över Helena Westermarck (1857-1938) skapar en mångsidig bild av målaren som bidrog till att införa naturalismen i finsk konst, författaren som med stor iver skrev in kvinnorna i Finlands historia, kvinnosakspionjären och politikern, tidskriftsredaktören, journalisten, litteratur- och konstkritikern, historikern och föreningsmänniskan. Som litteraturvetare hittar Pedersen dessutom nya, spännande aspekter i Westermarcks litterära produktion.


Hilma Granqvist

Sofia Häggmans biografi över Hilma Granqvist (1890-1972) handlar om Finlands första kvinnliga filosofie doktor i sociologi. Granqvist gjorde ett banbrytande kulturantropologiskt fältarbete i Palestina åren 1925–1931, där hon idag hyllas som en hjältinna. Hennes dokumentation av livet i byn Artas räddade nämligen väsentliga delar av palestinsk kulturhistoria från förstörelse och glömska. Att Hilma Granqvist glömts bort i sitt hemland Finland är därför nästan ofattbart, men får delvis sin förklaring av hur medvetet hon motarbetades av sina manliga kolleger i den akademiska karriären.