Sixten Sandström rektor för SFV:s studiecentral

Pedagogie magister Sixten Sandström (1963) har valts till rektor för SFV:s studiecentral.

Sandström har senast arbetat inom sitt eget konsult- och coachingföretag Oy InSix Ab, och före det som affärsutvecklare på Nokia under åren 2001–2011. Sandström innehade en ledande rektorstjänst på Helsingfors stads utbildningsverk åren 1989–2001. Han är också anlitad som mentor vid Suomen Mentorit r.y.

Sixten Sandström inleder arbetet på SFV:s studiecentral i SFV-huset G18 i november.

Sixten Sandström