Svenska folkskolans vänner rf - Årsmöte 2021

SFV följer myndigheternas rekommendationer för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset. Vi prioriterar medlemmarnas och personalens säkerhet, och önskar därför att alla deltagare deltar i årsmötet via en videolänk. För de som måste delta fysiskt i mötet, följer vi Institutet för hälsa och välfärds instruktioner om förebyggande av smittspridning. 

Mötestid och plats
Onsdagen den 28 april 2021 kl. 14, SFV:s kansli, Annegatan 12 A 24, 00120 Helsingfors.

Anmälan
Alla årsmötesdeltagare skall anmäla sig på förhand, senast den 26 april 2021 kl. 16 via anmälningsformuläret nedan, eller per telefon till Camilla Nordblad, 045-12 10 864,  

Deltagande via videolänk (rekommenderas)
Videolänken sker via mötestjänsten Zoom. Om du behöver hjälp med installationen eller användningen, kontakta rabbe.sandelin@sfv.fi (0400-453 953). Ladda ner Zoom-programmet här:
https://zoom.us/download

Länken till årsmötets Zoom-rum skickas ut per e-post till mötesdeltagarna dagen innan mötesdatumet. Årsmötets deltagare skall vara beredda på att vid behov styrka sin identitet då mötet börjar.

Möteshandlingar
Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föredragningslistan samt styrelsens berättelse över föreningens verksamhet, jämte bokslut och revisorns utlåtande för 2020 finns tillgängliga i originalform på föreningens kansli under mötet. De kan också beställas i samband med förhandsanmälan. Dokumenten skickas per e-post tillsammans med möteslänken dagen innan årsmötet.

Styrelsen

Notera att detta möte gäller Svenska folkskolans vänner rf, inte Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf, som redan haft årsmöte. Till vilken förening hör jag? Läs Frågor och svar om de två SFV-föreningarna.