SFV:s kursverksamhet
SFV:s utfdelning

#G18prat: Har hela världen blivit galen?

20 April 2017, 13:30 - 16:00

Vad är det som händer, ute i världen och i Finland? Reportage om Trump, ISIS och Brexit varvas med inrikesrapporter om hetsretorik, pakkoruotsi och ifrågasättande av grundlagen. MEP Nils Torvalds och dr Karina Jutila, verksamhetsledare för tankesmedjan e2, diskuterar skeenden i världen och i Finland som väcker både oro och förvåning. 

När: Festsalsen G18, torsdag 20.4 kl. 13:30-16. 

PROGRAM

kl. 13:30 Kaffe och registrering
kl. 14:00 Välkommen, rektor Sixten Sandström, SFV:s studiecentral
kl. 14:15 Har hela världen blivit galen? MEP Nils Torvalds
kl. 14:50 Har Finland blivit galen? YTT, verksamhetsledare Karina Jutila, tankesmedjan e2
kl. 15:30 Diskussion
Kl. 16:00 Seminariet avslutas

Anmäld dig senast 13.4 här!

Arrangörer: SFV och tankesmedjan e2.

VÄLKOMMEN!


Kontaktperson

Plats
Festsalen, SFV-huset G18, Helsingfors
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
Tidpunkter