Solveig von Schoultz-tävlingen 2017

Svenska folkskolans vänner utlyser Solveig von Schoultz-tävlingen 2017. Syftet med tävlingen är att främja intresset för skönlitterärt författarskap. Ett första pris om 5000 euro, ett andra pris om 3000 euro och ett tredje pris om 2000 euro delas ut. SFV förbehåller sig den första publiceringsrätten till de prisbelönade tävlingsbidragen. 

Tävlingsregler:

 • Tävlingen står öppen för personer som vid tävlingstidens utgång fyllt 30 år. 
 • År 2017 gäller tävlingen noveller.
 • Manuskriptet får omfatta högst 25 000 tecken (inklusive mellanslag). 
 • Novellen skall vara skriven på svenska.
 • Tävlingsdeltagaren skall vara finländsk medborgare.
 • Tävlingsdeltagaren får sända in endast ett bidrag till tävlingen. 
 • Man får inte delta i tävlingen, om man tidigare publicerat sig i skönlitterär bokform på förlag. 
 • De som tidigare erhållit ett penningpris i Solveig von Schoultz-tävlingen får inte delta på nytt.

Instruktion:

 • Numrera sidorna i ditt manuskript.
 • Du tävlar anonymt - använd en pseudonym, som syns på varje manuskriptsida.
 • Du kan antingen delta med ett pappersmanus, eller med ett elektroniskt manus (doc, docx, odf, pdf).
 • Sänd ditt pappersmanuskript till: Svenska folkskolans vänner, PB 198, 00121 Helsingfors. Sänd ditt elektroniska manuskript per epost till tavlingar@sfv.fi
 • Märk din försändelse ”Solveig von Schoultz-tävlingen”. 

Om du deltar med pappersmanus, bifoga i ett separat kuvert följande personuppgifter: 

Namn, personnummer, fullständig adress, telefonnummer, e-post. Skriv på kuvertet endast din pseudonym och slut kuvertet.

Om du skickar in manuskriptet elektroniskt, bifoga personuppgifterna ovan i e-posten. En betrodd person på SFV:s kansli separerar dina riktiga personuppgifter från din pseudonym, och förmedlar endast det anonyma tävlingsbidraget till juryn. 

Notera:

Tävlingstiden tar slut den 18 april 2017 kl. 24 (poststämpel godkänns).
Manuskripten returneras inte och förstörs en tid efter att tävlingstiden gått ut. Författarna skall därför själva se till att ha egna kopior och säkerhetskopior på sina texter. 
Endast prisvinnarna och eventuella mottagare av hedersomnämnanden meddelas om tävlingsutgången i mitten av augusti. 
Prisutdelning, och publicering av vinnarnamnen sker den 4 september 2017.

Läs gärna våra Frågor och svar gällande litteraturtävlingarna

Om du har frågor, kontakta kanslichefens assistent Camilla Nordblad, tel. 045-1210 864, camilla.nordblad@sfv.fi.