Allmänna bidrag

SFV har två ansökningsperioder:

 • I februari söker organisationer som verkar enligt skolårets läsår (för projekt som genomförs följande höst- eller vårtermin) samt privatpersoner.
 • I september söker organisationer (för verksamhet som skall ske följande år). ​

Septemberansökan (1-30.9.2017)

Vem kan söka bidrag?

 • registrerad förening

 • annan bolagsform med allmännyttig verksamhet

Närmare information om kriterier och tyngdpunktsområden publiceras på denna sida inom maj.


Kriterier för februariansökan 2017

Tyngdpunktsområden                            

SFV satsar på innovativa projekt inom nedanstående områden:

 • Svenskspråkig utbildning. Projekt i syfte att stärka den svenskspråkiga utbildningen i Finland med målsättning att höja kvaliteten i skolorna och daghemmen.  
  • läs– och skrivfärdighet
  • muntlig uttrycksförmåga
  • studiebesök till företag och organisationer inom Finland eller Norden
  • övriga kvalitetshöjande projekt
 • Finlandssvensk identitet. Projekt i syfte att förmedla eller stärka den finlandssvenska identiteten eller kulturen.
 • Samarbete över språkgränser. Projekt i syfte att höja värdet av att kunna svenska och därigenom även öka förståelsen för olika språkgrupper eller kulturer.
  • samarbete genom tvåspråkigt projekt, gärna med nordisk koppling
  • projekt som stärker det svenska språket hos svenskt-finskt tvåspråkiga
  • projekt som stärker det finska språket hos enspråkigt svenska
  • projekt som befrämjar integration på svenska
 • 100-årsjubileet av Finlands självständighet 2017. Gärna tvåspråkiga projekt inom kultur och bildning med anknytning till Finland 100 år. Projektet behöver inte vara godkänt av statsrådets kansli för Finland 100 år-programmet.

Övriga ändamål

 • fortbildning (kurs, mässa)
 • auskultering (avsedd för ämneslärare som avlägger sin praktik vid annan ort än sin hemort)
 • litteraturanskaffning
 • evenemang inom bildning eller kultur (musik prioriteras framom teater)
 • verksamhetsbidrag (avsett för daghem, förskola och eftis inom den privata sektorn, förbund, svenskspråkig skola eller svenskspråkigt daghem på finskspråkig ort, eller språkbad på svenska)
 • bokprojekt

Läs gärna våra Frågor och svar om SFV:s webbtjänst för ansökningar

Har du fler frågor?: stipendier@sfv.fi eller SFV:s kansli, tfn 040-533 17 10.